RUD sling systems

อุปกรณ์ช่วยยกเกรด 120 – ICE

อุปกรณ์ช่วยยกเกรด 120 รุ่น ICE ของ RUD คือผลลัพธ์จากการพัฒนาเชิงวิวัฒนาการในขอบเขตของการยก เป็นเกรดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก มีความเหนียวสูงและทนต่อแรงกระแทกได้ดีแม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำติดลบหลายสิบองศา อุปกรณ์รุ่นนี้มีสีม่วงสว่าง ผ่านการทดสอบและรับรองสิทธิบัตรสากลโดยผู้มีอำนาจออกใบรับรองของคณะกรรมการโลหะและการรักษาพื้นผิวของโลหะ BG นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้ทำเครื่องหมายด้วยตราประทับเกรด "D1-12"