ระบบสลิงและการรัดของรู้ด

ระบบสลิงและการรัดของรู้ดรับประกันความปลอดภัยเมื่อยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ช่วยยกและรัดสิ่งของของเรามีมากกว่า 550 โมเดล ซึ่งทุกโมเดลผ่านการทดสอบทางด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยต่างๆตามมาตรฐานสากลโลก ทั้งนี้เมื่อใช้อุปกรณ์ยกร่วมกับโซ่ยกรุ่น VIP และ ICE ของเราจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดในทุกรูปแบบของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ยกและรัดที่มุ่งเน้นในอนาคต ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน!

ระบบรัดของรู้ด

ระบบรัดของรู้ดทำให้การติดตั้งเร็วขึ้นและความปลอดภัยสูงมากขึ้น

ระบบ RUD BLUE-ID

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากและทำให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและลดเวลาการทำงานเอกสารต่างๆ