VWBG-V แหวนโหลด, เกลียวเมตริก


ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะหมุนไปในทิศทางใดก็ตาม

- แกนหมุนได้ 360°, ห่วงหูยกหมุนได้ 230°
- มีเครื่องหมายวัดแสดงบนจุดยกเพื่อความง่ายต่อการตรวจสอบทางสายตา
- ตลับลูกปืนสำหรับการหมุนที่ราบลื่น คล่องตัว ไม่มีติดขัด
- สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะยกชิ้นงาน
- เมื่อยกรับน้ำหนัก ห่วงหูยกจะหมุนไปในทิศทางที่เหมาะสมและรับน้ำหนักได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

Article number: 7103720

AttributeValueValue
AttributeweightValue0.18 kgValue0.40 lbs
AttributeNominal WLLValue300 kgValue660 lbs
AttributeTValue76 mmValue3"
AttributeAValue8 mmValue5/16"
AttributeBValue31 mmValue1-7/32"
AttributeCValue29 mmValue1-5/32"
AttributeDValue30 mmValue1-3/16"
AttributeEValue27 mmValue1-1/16"
AttributeFValue13 mmValue1/2"
AttributeGValue36 mmValue1-27/64"
AttributeMValueM8 mmValueM8

Article number: 7103715

Lifting Point-Vario VWBG-V 0,45t-M10
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.29 kgValue0.64 lbs
AttributeNominal WLLValue450 kgValue990 lbs
AttributeTValue78 mmValue3-1/16"
AttributeAValue8 mmValue5/16"
AttributeBValue31 mmValue1-7/32"
AttributeCValue29 mmValue1-5/32"
AttributeDValue33,5 mmValue1-27/64"
AttributeEValue30 mmValue1-3/16"
AttributeFValue17 mmValue43/64"
AttributeGValue38 mmValue1-1/2"
AttributeMValueM10 mmValueM10

Article number: 7100180

Lifting Point-Vario VWBG-V 0,6t-M12
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.41 kgValue0.90 lbs
AttributeNominal WLLValue600 kgValue1320 lbs
AttributeTValue107 mmValue4-7/32"
AttributeAValue10 mmValue3/8"
AttributeBValue49 mmValue1-15/16"
AttributeCValue35 mmValue1-3/8"
AttributeDValue42 mmValue1-21/32"
AttributeEValue36 mmValue1-27/64"
AttributeFValue21 mmValue13/16"
AttributeGValue47 mmValue1-7/8"
AttributeMValueM12 mmValueM12

Article number: 8600337

Lifting Point-Vario VWBG-V 1t-M14 (F=21 mm)
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.63 kgValue1.39 lbs
AttributeNominal WLLValue1000 kgValue2200 lbs
AttributeTValue114 mmValue4-1/2"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue46 mmValue1-13/16"
AttributeCValue38 mmValue1-1/2"
AttributeDValue48 mmValue1-7/8"
AttributeEValue41 mmValue1-5/8"
AttributeFValue21 mmValue13/16"
AttributeGValue56 mmValue2-3/16"
AttributeMValueM14 mmValueM14

Article number: 7100430

Lifting Point-Vario VWBG-V 1,3t-M16
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.69 kgValue1.52 lbs
AttributeNominal WLLValue1300 kgValue2860 lbs
AttributeTValue114 mmValue4-1/2"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue46 mmValue1-13/16"
AttributeCValue38 mmValue1-1/2"
AttributeDValue48 mmValue1-7/8"
AttributeEValue41 mmValue1-5/8"
AttributeFValue25 mmValue63/64"
AttributeGValue56 mmValue2-3/16"
AttributeMValueM16 mmValueM16

Article number: 8600338

Lifting Point-Vario VWBG-V 1,8t-M18 (F=27 mm)
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.18 kgValue2.60 lbs
AttributeNominal WLLValue1800 kgValue3960 lbs
AttributeTValue137 mmValue5-3/8"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue54 mmValue2-1/8"
AttributeCValue35 mmValue1-3/8"
AttributeDValue62 mmValue2-7/16"
AttributeEValue55 mmValue2-5/32"
AttributeFValue27 mmValue1-1/16"
AttributeGValue67 mmValue2-5/8"
AttributeMValueM18 mmValueM18

Article number: 7100800

Lifting Point-Vario VWBG-V 2t-M20
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.42 kgValue3.13 lbs
AttributeNominal WLLValue2000 kgValue4400 lbs
AttributeTValue137 mmValue5-3/8"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue54 mmValue2-1/8"
AttributeCValue35 mmValue1-3/8"
AttributeDValue62 mmValue2-7/16"
AttributeEValue55 mmValue2-5/32"
AttributeFValue33 mmValue1-5/16"
AttributeGValue67 mmValue2-5/8"
AttributeMValueM20 mmValueM20

Article number: 8600334

Lifting Point-Vario VWBG-V 2t-M22 (F=33 mm)
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.45 kgValue3.20 lbs
AttributeNominal WLLValue2000 kgValue4400 lbs
AttributeTValue137 mmValue5-3/8"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue54 mmValue2-1/8"
AttributeCValue35 mmValue1-3/8"
AttributeDValue62 mmValue2-7/16"
AttributeEValue55 mmValue2-5/32"
AttributeFValue33 mmValue1-5/16"
AttributeGValue67 mmValue2-5/8"
AttributeMValueM22 mmValueM22

Article number: 7100640

Lifting Point-Vario VWBG-V 3,5t-M24
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.63 kgValue5.80 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue173 mmValue6-13/16"
AttributeAValue18 mmValue23/32"
AttributeBValue66 mmValue2-5/8"
AttributeCValue40 mmValue1-9/16"
AttributeDValue81 mmValue3-3/16"
AttributeEValue70 mmValue2-3/4"
AttributeFValue40 mmValue1-9/16"
AttributeGValue88 mmValue3-15/32"
AttributeMValueM24 mmValueM24

Article number: 8600335

Lifting Point-Vario VWBG-V 3,5t-M27 (F=41 mm)
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.65 kgValue5.84 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue173 mmValue6-13/16"
AttributeAValue18 mmValue23/32"
AttributeBValue66 mmValue2-5/8"
AttributeCValue40 mmValue1-9/16"
AttributeDValue81 mmValue3-3/16"
AttributeEValue70 mmValue2-3/4"
AttributeFValue41 mmValue1-5/8"
AttributeGValue88 mmValue3-15/32"
AttributeMValueM27 mmValueM27

Article number: 7100650

Lifting Point-Vario VWBG-V 5t-M30
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.09 kgValue11.22 lbs
AttributeNominal WLLValue5000 kgValue11000 lbs
AttributeTValue221 mmValue8-11/16"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue90 mmValue3-17/32"
AttributeCValue50 mmValue1-31/32"
AttributeDValue99 mmValue3-7/8"
AttributeEValue85 mmValue3-11/32"
AttributeFValue50 mmValue1-31/32"
AttributeGValue106 mmValue4-3/16"
AttributeMValueM30 mmValueM30