WPP-S PowerPoint® การเชื่อมต่อสากล


การเชื่อมต่อสากลที่มาพร้อมอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายรูปแบบ

- แกนหมุนได้ 360°, ตะขอหมุนได้ 230°
- ตะขอยกที่มาพร้อมกับจุดหมุนแบบสากลสำหรับเชื่อมต่อกับจุดยก, สลิงผ้าใบกลม, สลิงลวดเหล็ก, หรือตะขอต่างๆ
- ตลับลูกปืนสองชั้นสำหรับการหมุนที่ราบลื่น คล่องตัว ไม่มีติดขัด
- เมื่อยกรับน้ำหนัก ตะขอจะหมุนไปในทิศทางที่เหมาะสมและรับน้ำหนักได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

Article number: 7990721

PowerPoint WPP-S-0,63t
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.38 kgValue0.84 lbs
AttributeNominal WLLValue630 kgValue1385 lbs
AttributeTValue115 mmValue4-1/2"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue18 mmValue23/32"
AttributeDValue40 mmValue1-9/16"
AttributeGValue40 mmValue1-9/16"

Article number: 7989944

PowerPoint WPP-S-1,5t
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.00 kgValue2.20 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue147 mmValue5-25/32"
AttributeAValue20 mmValue3/4"
AttributeBValue97 mmValue3-13/16"
AttributeCValue25 mmValue63/64"
AttributeDValue46 mmValue1-13/16"
AttributeGValue50 mmValue1-31/32"

Article number: 7989945

PowerPoint WPP-S-2,5t
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.70 kgValue3.75 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue187 mmValue7-3/8"
AttributeAValue28 mmValue1-1/8"
AttributeBValue126 mmValue5"
AttributeCValue30 mmValue1-3/16"
AttributeDValue61 mmValue2-13/32"
AttributeGValue61 mmValue2-13/32"

Article number: 7989946

PowerPoint WPP-S-4t
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.40 kgValue7.50 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue227 mmValue8-15/16"
AttributeAValue36 mmValue1-27/64"
AttributeBValue150 mmValue5-7/8"
AttributeCValue35 mmValue1-3/8"
AttributeDValue78 mmValue3-1/16"
AttributeGValue77 mmValue3"-1/32"

Article number: 7989947

PowerPoint WPP-S-5t
AttributeValueValue
AttributeweightValue7.10 kgValue15.65 lbs
AttributeNominal WLLValue5000 kgValue11000 lbs
AttributeTValue267 mmValue10-1/2"
AttributeAValue37 mmValue1-7/16"
AttributeBValue174 mmValue6-7/8"
AttributeCValue40 mmValue1-9/16"
AttributeDValue95 mmValue3-3/4"
AttributeGValue93 mmValue3-21/32"

Article number: 7989948

PowerPoint WPP-S-8t
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.20 kgValue18.08 lbs
AttributeNominal WLLValue8000 kgValue17600 lbs
AttributeTValue310 mmValue12-3/16"
AttributeAValue49 mmValue1-15/16"
AttributeBValue208 mmValue8-3/16"
AttributeCValue48 mmValue1-7/8"
AttributeDValue100 mmValue3-15/16"
AttributeGValue102 mmValue4"