ข้อต่อโซ่รุ่น VIP เกรด 100


ข้อต่อโซ่รุ่น VIP เกรด 100
• ข้อต่อโซ่อเนกประสงค์รุ่น VIP
• พินเชื่อมต่อถูกยึดด้วยปลอกปรับความตึงที่แข็งแรงทนทาน ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆได้ ดังนั้นจึงไม่เสี่ยงต่อการถูกทำให้เสียหาย
• ที่ห่วงข้อต่อ, การเชื่อมต่อภายนอกต่างๆเช่น: จุดยก, ตะขอและโซ่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

Article number: 7901438

VIP-Chain coupling VVS 6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.13 kgValue0.29 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue45 mmValue1-25/32"
AttributeAValue18 mmValue23/32"
AttributeBValue56 mmValue2-3/16"
AttributeCValue13 mmValue1/2"
AttributeDValue11 mmValue7/16"
AttributeEValue17 mmValue43/64"

Article number: 7901439

VIP-Chain coupling VVS 8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.29 kgValue0.64 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue61 mmValue2-13/32"
AttributeAValue24 mmValue15/16"
AttributeBValue72 mmValue2-2/32"
AttributeCValue17,5 mmValue
AttributeDValue14 mmValue9/16"
AttributeEValue23 mmValue29/32"

Article number: 7901440

VIP-Chain coupling VVS 10
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.57 kgValue1.26 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue74 mmValue2-29/32"
AttributeAValue28 mmValue1-1/8"
AttributeBValue88 mmValue3-15/32"
AttributeCValue22 mmValue7/8"
AttributeDValue17 mmValue43/64"
AttributeEValue27 mmValue1-1/16"

Article number: 7901441

VIP-Chain coupling VVS 13
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.20 kgValue2.65 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue93 mmValue3-21/32"
AttributeAValue34 mmValue1-11/32"
AttributeBValue111 mmValue4-13/32"
AttributeCValue28 mmValue1-1/8"
AttributeDValue23 mmValue29/32"
AttributeEValue33 mmValue1-5/16"

Article number: 7901442

VIP-Chain coupling VVS 16
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.98 kgValue4.37 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue108 mmValue4-1/4"
AttributeAValue39 mmValue1-9/16"
AttributeBValue130 mmValue5-1/8"
AttributeCValue33 mmValue1-5/16"
AttributeDValue27 mmValue1-1/16"
AttributeEValue37 mmValue1-7/16"

Article number: 7901443

VIP-Chain coupling VVS 20
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.68 kgValue8.11 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue124 mmValue4-7/8"
AttributeAValue42 mmValue1-21/32"
AttributeBValue154 mmValue6-1/16"
AttributeCValue41 mmValue1-5/8"
AttributeDValue34 mmValue1-11/32"
AttributeEValue42 mmValue1-21/32"

Article number: 7901444

VIP-Chain coupling VVS 22
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.78 kgValue10.54 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue138 mmValue5-7/16"
AttributeAValue48 mmValue1-7/8"
AttributeBValue172 mmValue6-25/32"
AttributeCValue44 mmValue1-3/4"
AttributeDValue36 mmValue1-27/64"
AttributeEValue47 mmValue1-7/8"

Article number: 7901445

VIP-Chain coupling VVS 28
AttributeValueValue
AttributeweightValue10.65 kgValue23.48 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue189 mmValue7-7/16"
AttributeAValue69 mmValue2-23/32"
AttributeBValue228 mmValue9"
AttributeCValue58 mmValue2-9/32"
AttributeDValue47 mmValue1-7/8"
AttributeEValue67 mmValue2-5/8"