ข้อต่อโซ่สำหรับสลิงกลมรุ่น VIP, เกรด 100


ข้อต่อโซ่สำหรับสลิงกลมรุ่น VIP, เกรด 100
• ตัวเชื่อมต่อสลิงกลมสำหรับยกงานหนัก ไว้ใช้ร่วมกับโซ่และสลิงกลม
• สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในอุดมคติกับชุดโซ่ยกรุ่น MAXI-Vario
• สามารถรับโหลด (WLL) ของสลิงกลมได้เช่นเดิม 100%
• ง่ายและสะดวกในการติดตั้งและถอดแยกชิ้นส่วน
• สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน EN 1677

Article number: 7903511

VIP-Round loop connecting link RS-VVS-28/VIP
AttributeValueValue
AttributeweightValue20.14 kgValue44.40 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue245 mmValue9-21/32"
AttributeAValue69 mmValue2-23/32"
AttributeBValue160 mmValue6-13/32"
AttributeCValue100 mmValue3-15/16"
AttributeDValue47 mmValue1-7/8"
AttributeEValue33 mmValue1-5/16"