ตะขอเซฟตี้ต่อตรง รุ่น VIP Cobra, เกรด 100


ตะขอเซฟตี้ต่อตรง รุ่น VIP Cobra, เกรด 100
• รุ่นปรับปรุงที่แข็งแกร่งโดยไม่มีปลายตะขอยื่นออกมา
• สลักนิรภัยหล่อขึ้นรูปปิดสนิทกับส่วนปลายของตะขอเพื่อป้องกันการโค้งงอด้านข้าง
• ใช้สปริงขาคู่ขดด้วยขดลวดสามชั้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
• ปลายตะขอที่หนาเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท
• ลวดลายบนตะขอทั้งสองข้างทำขึ้นเพื่อความง่ายในการตรวจสอบการสึกหรอ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถวัดได้แม้ด้วยตาเปล่า
• มีเครื่องหมายวัดสำหรับวัดความกว้างของช่องเปิดของตะขอ
• สลักเกลียวเชื่อมต่อและปลอกปรับแรงดึงถูกประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว

Article number: 7984439

VIP-Mini-hook VMH-4
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.12 kgValue0.26 lbs
AttributeNominal WLLValue630 kgValue1385 lbs
AttributeTValue56 mmValue2-3/16"
AttributeAValue20 mmValue3/4"
AttributeBValue14 mmValue9/16"
AttributeCValue12,5 mmValue1/2"
AttributeDValue13 mmValue1/2"
AttributeEValue14 mmValue9/16"
AttributeFValue18 mmValue23/32"
AttributeGValue52 mmValue2-1/16"

Article number: 7100498

VIP-COBRA-hook VCGH 6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.39 kgValue0.86 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue76 mmValue3"
AttributeAValue38 mmValue1-1/2"
AttributeBValue22 mmValue7/8"
AttributeCValue16 mmValue5/8"
AttributeDValue20 mmValue3/4"
AttributeEValue24 mmValue15/16"
AttributeFValue25 mmValue63/64"
AttributeGValue72 mmValue2-2/32"

Article number: 7100499

VIP-COBRA-hook VCGH 8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.78 kgValue2.03 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue97 mmValue3-13/16"
AttributeAValue50 mmValue1-31/32"
AttributeBValue28 mmValue1-1/8"
AttributeCValue20 mmValue3/4"
AttributeDValue28 mmValue1-1/8"
AttributeEValue32 mmValue1-1/4"
AttributeFValue30 mmValue1-3/16"
AttributeGValue95 mmValue3-3/4"

Article number: 7100500

VIP-COBRA-hook VCGH 10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.50 kgValue3.53 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue108 mmValue4-1/4"
AttributeAValue60 mmValue2-3/8"
AttributeBValue36 mmValue1-27/64"
AttributeCValue26 mmValue1"
AttributeDValue36 mmValue1-27/64"
AttributeEValue39 mmValue1-9/16"
AttributeFValue35 mmValue1-3/8"
AttributeGValue118 mmValue4-5/8"

Article number: 7100501

VIP-COBRA-hook VCGH 13
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.84 kgValue5.67 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue126 mmValue5"
AttributeAValue76 mmValue3"
AttributeBValue46 mmValue1-13/16"
AttributeCValue30 mmValue1-3/16"
AttributeDValue37 mmValue1-7/16"
AttributeEValue48 mmValue1-7/8"
AttributeFValue40 mmValue1-9/16"
AttributeGValue135 mmValue5-5/16"

Article number: 7100502

VIP-COBRA-hook VCGH 16
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.69 kgValue10.36 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue152 mmValue6"
AttributeAValue83 mmValue3-1/4"
AttributeBValue56 mmValue2-3/16"
AttributeCValue36 mmValue1-27/64"
AttributeDValue49 mmValue1-15/16"
AttributeEValue58 mmValue2-9/32"
AttributeFValue48 mmValue1-7/8"
AttributeGValue161 mmValue6-11/32"

Article number: 7103385

VIP-COBRA-hook VCGH 20
AttributeValueValue
AttributeweightValue9.26 kgValue20.5 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue195 mmValue7-11/16"
AttributeAValue112 mmValue4-1/2"
AttributeBValue68 mmValue2-11/16"
AttributeCValue50 mmValue1-15/16"
AttributeDValue69 mmValue2-11/16"
AttributeEValue78 mmValue3-1/16"
AttributeFValue63 mmValue2-1/2"
AttributeGValue218 mmValue8-9/16"

Article number: 7101603

VIP-COBRA-hook VCGH 22
AttributeValueValue
AttributeweightValue11.98 kgValue26.2 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue198 mmValue7-7/8"
AttributeAValue117 mmValue4-5/8"
AttributeBValue78 mmValue3-1/16"
AttributeCValue50 mmValue2"
AttributeDValue74 mmValue2-15/16"
AttributeEValue83 mmValue3-1/4"
AttributeFValue63 mmValue2-1/2"
AttributeGValue223 mmValue8-3/4"

Article number: 7900638

VIP-MAXI-COBRA-hook complete VCGH 28
AttributeValueValue
AttributeweightValue26.40 kgValue58.20 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69400 lbs
AttributeTValue275 mmValue10-13/16"
AttributeAValue150 mmValue5-7/8"
AttributeBValue101 mmValue3-31/32"
AttributeCValue69 mmValue2-23/32"
AttributeDValue88 mmValue3-15/32"
AttributeEValue109 mmValue4-5/16"
AttributeFValue90 mmValue3-17/32"
AttributeGValue295 mmValue11-5/8"