ตะขอเซฟตี้ต่อตรงแบบปากกว้างรุ่น VIP, เกรด 100


ตะขอเซฟตี้ต่อตรงแบบปากกว้างรุ่น VIP, เกรด 100
• มักถูกเรียกว่าตะขอเกี่ยวตู้คอนเทนเนอร์
• ปากตะขอมีขนาดกว้างกว่ารุ่นอื่นๆ แต่ไม่มีสลักล็อคความปลอดภัย
• ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถใช้ตะขอแบบมีสลักล็อคได้
• ไม่เหมาะสมสำหรับการยกโหลดเหนือศีรษะ
• เมื่อใช้งานตะขอรุ่นนี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงานก่อนที่จะใช้งานจริง
• โครงสร้างหน้าตัดที่แข็งแรง (Size C/G) ทนทานต่อแรงด้านข้างที่เพิ่มขึ้น
• มีเครื่องหมายมาตรวัดสำหรับวัดความกว้างของช่องเปิดของตะขอ
• การเชื่อมต่อสลักเกลียวและปลอกปรับแรงดึงประกอบไว้ล่วงหน้า
• ถูกทำเครื่องหมายโดย RUD-ID-TAG® (ชิป RFID) ด้วยหมายเลขเฉพาะตัวที่แตกต่าง

Article number: 7100210

VIP-Foundry Hook VWH 6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.44 kgValue0.97 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue90 mmValue3-17/32"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue24 mmValue15/16"
AttributeCValue24 mmValue15/16"
AttributeDValue32 mmValue1-1/4"
AttributeEValue22 mmValue7/8"
AttributeFValue50 mmValue1-31/32"
AttributeGValue24 mmValue15/16"

Article number: 7100211

VIP-Foundry Hook VWH 8
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.03 kgValue2.29 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue121 mmValue4-3/4"
AttributeAValue41 mmValue1-5/8"
AttributeBValue31 mmValue1-7/32"
AttributeCValue24 mmValue15/16"
AttributeDValue42 mmValue1-21/32"
AttributeEValue29 mmValue1-5/32"
AttributeFValue64 mmValue2-1/2"
AttributeGValue32 mmValue1-1/4"

Article number: 7100212

VIP-Foundry Hook VWH 10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.76 kgValue3.88 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue143 mmValue5-5/8"
AttributeAValue49 mmValue1-15/16"
AttributeBValue37 mmValue1-7/16"
AttributeCValue30 mmValue1-3/16"
AttributeDValue50 mmValue1-31/32"
AttributeEValue36 mmValue1-27/64"
AttributeFValue76 mmValue3"
AttributeGValue40 mmValue1-9/16"

Article number: 7100213

VIP-Foundry Hook VWH 13
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.02 kgValue6.66 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue164 mmValue6-15/32"
AttributeAValue58 mmValue2-9/32"
AttributeBValue44 mmValue1-3/4"
AttributeCValue31 mmValue1-7/32"
AttributeDValue64 mmValue2-1/2"
AttributeEValue46 mmValue1-13/16"
AttributeFValue90 mmValue3-17/32"
AttributeGValue47 mmValue1-7/8"

Article number: 7100214

VIP-Foundry Hook VWH 16
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.72 kgValue10.41 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue193 mmValue7-19/32"
AttributeAValue66 mmValue2-5/8"
AttributeBValue50 mmValue1-31/32"
AttributeCValue39 mmValue1-9/16"
AttributeDValue75 mmValue2-15/16"
AttributeEValue56 mmValue2-3/16"
AttributeFValue100 mmValue3-15/16"
AttributeGValue55 mmValue2-5/32"

Article number: 7998157

VIP-Foundry Hook VWH 20
AttributeValueValue
AttributeweightValue15.16 kgValue33.3 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35200 lbs
AttributeTValue277 mmValue10-29/32"
AttributeAValue96 mmValue3-25/32"
AttributeBValue80 mmValue3-1/8"
AttributeCValue73 mmValue2-29/32"
AttributeDValue102 mmValue4"
AttributeEValue80 mmValue3-1/8"
AttributeFValue136 mmValue5-11/32"
AttributeGValue80 mmValue3-1/8"

Article number: 7998158

VIP-Foundry Hook VWH 22
AttributeValueValue
AttributeweightValue15.33 kgValue33.7 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue277 mmValue10-29/32"
AttributeAValue96 mmValue3-25/32"
AttributeBValue80 mmValue3-1/8"
AttributeCValue73 mmValue2-29/32"
AttributeDValue102 mmValue4"
AttributeEValue80 mmValue3-1/8"
AttributeFValue136 mmValue5-11/32"
AttributeGValue80 mmValue3-1/8"