ห่วงเหล็กแม่-ลูก หนึ่งขารุ่น VIP, เกรด 100
• ห่วงเหล็กแม่-ลูกหนึ่งขามาพร้อมตัวเชื่อม VRG ที่หมุนได้ทุกทิศทาง ซึ่งตัวเชื่อมนี้ จะสามารถประกอบเข้ากับโซ่ที่มีขนาดพอดีกันเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าใช้โซ่ขนาดถูกต้องและมีจำนวนขาตามที่ระบุในคู่มือ
• ห่วงเหล็กแม่-ลูกถูกทำเครื่องหมายโดย RUD-ID-TAG® (ชิป RFID) ด้วยหมายเลขเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
• ตัวแท็กมาพร้อมข้อมูลมาตรวัดการทดสอบโซ่
• สลักเกลียวเชื่อมต่อและปลอกปรับความตึงถูกประกอบไว้ล่วงหน้า
• ขนาดสอดคล้องกับลิงค์ประเภท A ตามมาตรฐาน DIN 5688 และผลิตขึ้นตามมาตรฐาน EN 1677-4

Article number: 7100681

VIP-Master link single strand VAK 1/2-4
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.54 kgValue1.19 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue138 mmValue5-7/16"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue60 mmValue2-3/8"
AttributeCValue110 mmValue4-11/32"

Article number: 7100682

VIP-Master link single strand VAK 1-8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.90 kgValue1.98 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue147 mmValue5-25/32"
AttributeAValue16 mmValue5/8"
AttributeBValue60 mmValue2-3/8"
AttributeCValue110 mmValue4-11/32"

Article number: 7100683

VIP-Master link single strand VAK 1-10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.44 kgValue3.17 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue181 mmValue7-1/8"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue135 mmValue5-5/16"

Article number: 7100684

VIP-Master link single strand VAK 1-13
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.68 kgValue5.91 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue218 mmValue8-5/8"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue90 mmValue3-17/32"
AttributeCValue160 mmValue6-13/32"

Article number: 7100685

VIP-Master link single strand VAK 1-16
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.35 kgValue9.57 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue250 mmValue9-13/16"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue100 mmValue3-15/16"
AttributeCValue180 mmValue7-1/16"

Article number: 7104089

VIP-Master link single strand VAK 1-20
AttributeValueValue
AttributeweightValue14.74 kgValue32.3 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue434 mmValue17-1/16"
AttributeAValue40 mmValue1-9/16"
AttributeBValue180 mmValue7-1/16"
AttributeCValue340 mmValue13-3/8"

Article number: 7100686

VIP-Master link single strand VAK 1-22
AttributeValueValue
AttributeweightValue17.99 kgValue39.6 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue434 mmValue17-1/16"
AttributeAValue45 mmValue1-3/4"
AttributeBValue180 mmValue7-1/16"
AttributeCValue340 mmValue13-3/8"

Article number: 7900642

VIP-MAXI-Master link single strand VAK 1/2-28
AttributeValueValue
AttributeweightValue64.30 kgValue141.76 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue360 mmValue14-5/32"
AttributeAValue100 mmValue3-15/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue280 mmValue11"
AttributeDValue208 mmValue8-3/16"
AttributeEValue120 mmValue4-3/4"
AttributeFValue76 mmValue3"

Article number: 7100675

VIP-Master link for single leg VBK 1-6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.38 kgValue0.83 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue82 mmValue3-1/4"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue25 mmValue1"
AttributeCValue54 mmValue2-1/8"

Article number: 7100676

VIP-Master link for single leg VBK 1-8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.72 kgValue1.58 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue107 mmValue4-3/16"
AttributeAValue16 mmValue5/8"
AttributeBValue34 mmValue1-5/16"
AttributeCValue70 mmValue2-3/4"

Article number: 7100677

VIP-Master link for single leg VBK 1-10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.15 kgValue2.54 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue131 mmValue5-3/16"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue40 mmValue1-9/16"
AttributeCValue85 mmValue3-11/32"

Article number: 7100678

VIP-Master link for single leg VBK 1-13
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.21 kgValue4.87 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue174 mmValue6-7/8"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue50 mmValue1-31/32"
AttributeCValue115 mmValue4-1/2"

Article number: 7100679

VIP-Master link for single leg VBK 1-16
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.84 kgValue8.45 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue211 mmValue8-5/16"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue65 mmValue2-9/16"
AttributeCValue140 mmValue5-1/2"

Article number: 7104092

VIP-Master link for single leg VBK 1-20
AttributeValueValue
AttributeweightValue7.65 kgValue16.8 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue264 mmValue10-3/8"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue170 mmValue6-3/4"

Article number: 7100680

VIP-Master link for single leg VBK 1-22
AttributeValueValue
AttributeweightValue9.02 kgValue19.84 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue294 mmValue11-9/16"
AttributeAValue36 mmValue1-13/32"
AttributeBValue110 mmValue4-11/32"
AttributeCValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 8504022

VIP-MAXI-Master link for 1 strand VBK 1/2-28
AttributeValueValue
AttributeweightValue31.93 kgValue70.39 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue322 mmValue12-21/32"
AttributeAValue60 mmValue2-3/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue265 mmValue10-7/16"
AttributeDValue240 mmValue9-1/2"
AttributeEValue120 mmValue4-3/4"
AttributeFValue55 mmValue2-5/32"

Article number: 7100687

VIP special master link one strand VSAK 1-6/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.95 kgValue4.3 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue342 mmValue13-7/16"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100688

VIP special master link one strand VSAK 1-8/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.20 kgValue4.84 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue367 mmValue14-7/16"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100692

VIP special master link one strand VSAK 1-8/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.67 kgValue8.07 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue457 mmValue18"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100689

VIP special master link one strand VSAK 1-10/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.40 kgValue7.5 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue391 mmValue15-3/8"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100693

VIP special master link one strand VSAK 1-10/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.34 kgValue11.75 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue481 mmValue18-7/8"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100696

VIP special master link one strand VSAK 1-10/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue11.77 kgValue25.95 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue591 mmValue23-1/4"
AttributeAValue36 mmValue1-27/64"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7100690

VIP special master link one strand VSAK 1-13/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue7.35 kgValue16.17 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue433 mmValue17-1/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100694

VIP special master link one strand VSAK 1-13/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.70 kgValue19.15 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue523 mmValue20-9/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100697

VIP special master link one strand VSAK 1-13/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue12.83 kgValue28.23 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue634 mmValue24-15/16"
AttributeAValue36 mmValue1-7/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7100691

VIP special master link one strand VSAK 1-16/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.96 kgValue19.7 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue471 mmValue18-9/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"