ห่วงเหล็กแม่-ลูก สองขารุ่น VIP, เกรด 100


ห่วงเหล็กแม่-ลูก สองขารุ่น VIP, เกรด 100
• ห่วงเหล็กแม่-ลูกสองขามาพร้อมตัวเชื่อม VRG ที่หมุนได้ทุกทิศทาง ซึ่งตัวเชื่อมนี้จะสามารถประกอบเข้ากับโซ่ที่มีขนาดพอดีกันเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าใช้โซ่ขนาดถูกต้องและมีจำนวนขาตามที่ระบุในคู่มือ
• ห่วงเหล็กแม่-ลูกถูกทำเครื่องหมายโดย RUD-ID-TAG® (ชิป RFID) ด้วยหมายเลขเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
• ตัวแท็กมาพร้อมข้อมูลมาตรวัดการทดสอบโซ่
• มีสลักเกลียวเชื่อมต่อและปลอกปรับความตึงที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
• ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN EN 1677-4 และขนาดสอดคล้องกับลิงค์ประเภท A ตามมาตรฐาน DIN 5688

Article number: 7984445

VIP-Master link for 2 strands VAK 1/2-4
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.12 kgValue0.22 lbs
AttributeNominal WLLValue880 kgValue1930 lbs
AttributeTValue55 mmValue2-5/32"
AttributeAValue9 mmValue11/32"
AttributeBValue30 mmValue1-3/16"
AttributeCValue28 mmValue1-1/8"
AttributeDValue20 mmValue3/4"
AttributeEValue6 mmValue15/64"

Article number: 7100706

VIP Master link for 2 strands VAK 2-6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.65 kgValue1.43 lbs
AttributeNominal WLLValue2100 kgValue4600 lbs
AttributeTValue138 mmValue5-7/16"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue60 mmValue2-3/8"
AttributeCValue110 mmValue4-11/32"

Article number: 7100707

VIP Master link for 2 strands VAK 2-8
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.40 kgValue3.09 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue172 mmValue6-25/32"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue135 mmValue5-5/16"

Article number: 7100708

VIP Master link for 2 strands VAK 2-10
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.47 kgValue5.45 lbs
AttributeNominal WLLValue5600 kgValue12300 lbs
AttributeTValue206 mmValue8-1/8"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue90 mmValue3-17/32"
AttributeCValue160 mmValue6-13/32"

Article number: 7100709

VIP Master link for 2 strands VAK 2-13
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.30 kgValue9.46 lbs
AttributeNominal WLLValue9500 kgValue21000 lbs
AttributeTValue238 mmValue9-3/8"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue100 mmValue3-15/16"
AttributeCValue180 mmValue7-1/16"

Article number: 7100710

VIP Master link for 2 strands VAK 2-16
AttributeValueValue
AttributeweightValue7.59 kgValue16.7 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue270 mmValue10-5/8"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue110 mmValue4-5/16"
AttributeCValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 7104095

VIP Master link for 2 strands VAK 2-20
AttributeValueValue
AttributeweightValue18.19 kgValue40.0 lbs
AttributeNominal WLLValue22400 kgValue49400 lbs
AttributeTValue434 mmValue17-1/16"
AttributeAValue40 mmValue1-5/8"
AttributeBValue180 mmValue7-1/16"
AttributeCValue340 mmValue13-3/8"

Article number: 7100711

VIP Master link for 2 strands VAK 2-22
AttributeValueValue
AttributeweightValue21.79 kgValue48.0 lbs
AttributeNominal WLLValue28000 kgValue61600 lbs
AttributeTValue434 mmValue17-1/16"
AttributeAValue45 mmValue1-3/4"
AttributeBValue180 mmValue7-1/16"
AttributeCValue340 mmValue13-3/8"

Article number: 7900642

MAXI-Master link for 2 strands VAK 1/2-28
AttributeValueValue
AttributeweightValue64.30 kgValue141.76 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue360 mmValue14-5/32"
AttributeAValue100 mmValue3-15/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue280 mmValue11"
AttributeDValue208 mmValue8-3/16"
AttributeEValue120 mmValue4-3/4"
AttributeFValue76 mmValue3"

Article number: 7100700

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.49 kgValue1.08 lbs
AttributeNominal WLLValue2100 kgValue4600 lbs
AttributeTValue82 mmValue3-1/4"
AttributeAValue13 mmValue1/2"
AttributeBValue25 mmValue1"
AttributeCValue54 mmValue2-1/8"

Article number: 7100701

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.93 kgValue2.05 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue107 mmValue4-3/16"
AttributeAValue16 mmValue5/8"
AttributeBValue34 mmValue1-5/16"
AttributeCValue70 mmValue3-3/4"

Article number: 7100702

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.54 kgValue3.40 lbs
AttributeNominal WLLValue5600 kgValue12300 lbs
AttributeTValue131 mmValue5-3/16"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue40 mmValue1-9/16"
AttributeCValue85 mmValue3-11/32"

Article number: 7100703

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-13
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.02 kgValue6.61 lbs
AttributeNominal WLLValue9500 kgValue21000 lbs
AttributeTValue174 mmValue6-7/8"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue50 mmValue1-31/32"
AttributeCValue115 mmValue4-1/2"

Article number: 7100704

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-16
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.41 kgValue11.88 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue211 mmValue8-5/16"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue65 mmValue2-9/16"
AttributeCValue140 mmValue5-1/2"

Article number: 7104097

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-20
AttributeValueValue
AttributeweightValue11.11 kgValue24.4 lbs
AttributeNominal WLLValue22400 kgValue49400 lbs
AttributeTValue264 mmValue10-3/8"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue170 mmValue6-3/4"

Article number: 7100705

VIP-Master link for 2 strands VBK 2-22
AttributeValueValue
AttributeweightValue12.82 kgValue28.2 lbs
AttributeNominal WLLValue28000 kgValue61600 lbs
AttributeTValue294 mmValue11-9/16"
AttributeAValue36 mmValue1-13/32"
AttributeBValue110 mmValue4-11/32"
AttributeCValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 8504022

VIP-MAXI-Master link for 2 strands VBK 1/2-28
AttributeValueValue
AttributeweightValue35.33 kgValue77.89 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69300 lbs
AttributeTValue322 mmValue12-21/32"
AttributeAValue60 mmValue2-3/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue265 mmValue10-7/16"
AttributeDValue240 mmValue9-1/2"
AttributeEValue120 mmValue4-3/4"
AttributeFValue55 mmValue2-5/32"

Article number: 7994070

VIP-Special master link VSAK 2-6/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.26 kgValue4.97 lbs
AttributeNominal WLLValue2100 kgValue4600 lbs
AttributeTValue342 mmValue13-7/16"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7994071

VIP-Special master link VSAK 2-8/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.56 kgValue7.81 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue367 mmValue14-7/16"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7994075

VIP-Special master link VSAK 2-8/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.25 kgValue9.35 lbs
AttributeNominal WLLValue3500 kgValue7700 lbs
AttributeTValue457 mmValue18"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7994072

VIP-Special master link VSAK 2-10/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.23 kgValue11.5 lbs
AttributeNominal WLLValue5600 kgValue12300 lbs
AttributeTValue391 mmValue15-3/8"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7994076

VIP-Special master link VSAK 2-10/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue6.53 kgValue14.36 lbs
AttributeNominal WLLValue5600 kgValue12300 lbs
AttributeTValue481 mmValue18-7/8"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7994079

VIP-Special master link VSAK 2-10/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue12.70 kgValue27.95 lbs
AttributeNominal WLLValue5600 kgValue12300 lbs
AttributeTValue591 mmValue23-1/4"
AttributeAValue36 mmValue1-7/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7994073

AttributeValueValue
AttributeweightValue9.25 kgValue20.35 lbs
AttributeNominal WLLValue9500 kgValue21000 lbs
AttributeTValue433 mmValue17-1/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7994077

VIP-Special master link VSAK 2-13/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue10.60 kgValue23.32 lbs
AttributeNominal WLLValue9500 kgValue21000 lbs
AttributeTValue523 mmValue20-9/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7994080

VIP-Special master link VSAK 2-13/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue14.73 kgValue32.35 lbs
AttributeNominal WLLValue9500 kgValue21000 lbs
AttributeTValue634 mmValue24-15/16"
AttributeAValue36 mmValue1-7/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7994074

VIP-Special master link VSAK 2-16/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue12.46 kgValue27.4 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue471 mmValue18-9/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"