ห่วงเหล็กแม่-ลูก สี่ขารุ่น VIP, เกรด 100
• ห่วงเหล็กแม่-ลูก สี่ขามาพร้อมตัวเชื่อม VRG ที่หมุนได้ทุกทิศทาง ซึ่งตัวเชื่อมนี้จะสามารถประกอบเข้ากับโซ่ที่มีขนาดพอดีกันเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าใช้โซ่ขนาดถูกต้องและมีจำนวนขาตามที่ระบุในคู่มือ
• ห่วงเหล็กแม่-ลูกถูกทำเครื่องหมายโดย RUD-ID-TAG® (ชิป RFID) ด้วยหมายเลขเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
• ตัวแท็กมาพร้อมข้อมูลมาตรวัดการทดสอบโซ่
• มีสลักเกลียวเชื่อมต่อและปลอกปรับความตึงที่ประกอบไว้ล่วงหน้า
• ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN EN 1677-4 และขนาดสอดคล้องกับลิงค์ประเภท A และข้อต่อโซ่ประเภท B ตามมาตรฐาน DIN 5688

Article number: 7984447

VIP-Master link VAK 4-4
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.34 kgValue0.66 lbs
AttributeNominal WLLValue1320 kgValue2900 lbs
AttributeTValue106 mmValue4-3/16"
AttributeAValue10 mmValue3/8"
AttributeBValue35 mmValue1-3/8"
AttributeCValue60 mmValue2-3/8"

Article number: 7100742

AttributeValueValue
AttributeweightValue1.71 kgValue3.77 lbs
AttributeNominal WLLValue3150 kgValue6900 lbs
AttributeTValue217 mmValue8-9/16"
AttributeAValue18 mmValue11/16"
AttributeBValue75 mmValue2-15/16"
AttributeCValue135 mmValue5-5/16"

Article number: 7100743

VIP-Master link VAK 4-8
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.28 kgValue7.23 lbs
AttributeNominal WLLValue5250 kgValue12000 lbs
AttributeTValue268 mmValue10-9/16"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue90 mmValue3-17/32"
AttributeCValue160 mmValue6-13/32"

Article number: 7100744

VIP-Master link VAK 4-10
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.20 kgValue11.46 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18500 lbs
AttributeTValue311 mmValue12-1/4"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue100 mmValue3-15/16"
AttributeCValue180 mmValue7-1/16"

Article number: 7100745

VIP-Master link VAK 4-13
AttributeValueValue
AttributeweightValue9.80 kgValue21.3 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue373 mmValue14-11/16"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue110 mmValue4-5/16"
AttributeCValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 7100746

VIP-Master link VAK 4-16
AttributeValueValue
AttributeweightValue16.78 kgValue36.99 lbs
AttributeNominal WLLValue21200 kgValue47400 lbs
AttributeTValue470 mmValue18-1/2"
AttributeAValue36 mmValue1-27/64"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7104181

VIP-Master link VAK 4-20
AttributeValueValue
AttributeweightValue38.84 kgValue85.4 lbs
AttributeNominal WLLValue33600 kgValue74100 lbs
AttributeTValue614 mmValue24-3/16"
AttributeAValue51 mmValue2"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100747

VIP-Master link VAK 4-22
AttributeValueValue
AttributeweightValue42.15 kgValue92.92 lbs
AttributeNominal WLLValue42000 kgValue92400 lbs
AttributeTValue644 mmValue25-3/8"
AttributeAValue51 mmValue2"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100748

VIP-Special master link VSAK 4-6/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.19 kgValue7.0 lbs
AttributeNominal WLLValue3150 kgValue6900 lbs
AttributeTValue342 mmValue13-7/16"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100751

VIP-Special master link VSAK 4-6/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.83 kgValue8.36 lbs
AttributeNominal WLLValue3150 kgValue6900 lbs
AttributeTValue432 mmValue17"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100749

VIP-Special master link VSAK 4-8/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.86 kgValue10.8 lbs
AttributeNominal WLLValue5250 kgValue12000 lbs
AttributeTValue367 mmValue14-7/16"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100752

VIP-Special master link VSAK 4-8/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue5.90 kgValue13.0 lbs
AttributeNominal WLLValue5250 kgValue12000 lbs
AttributeTValue457 mmValue18"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100750

VIP-Special master link VSAK 4-10/140
AttributeValueValue
AttributeweightValue7.99 kgValue17.6 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18500 lbs
AttributeTValue391 mmValue15-3/8"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"

Article number: 7100753

VIP-Special master link VSAK 4-10/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue9.34 kgValue20.5 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18500 lbs
AttributeTValue481 mmValue18-7/8"
AttributeAValue32 mmValue1-1/4"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100755

VIP-Special master link VSAK 4-10/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue13.47 kgValue29.7 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18500 lbs
AttributeTValue591 mmValue23-1/4"
AttributeAValue36 mmValue1-7/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7100754

VIP-Special master link VSAK 4-13/190
AttributeValueValue
AttributeweightValue14.00 kgValue30.8 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue523 mmValue20-9/16"
AttributeAValue36 mmValue1-7/16"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"
AttributeCValue350 mmValue13-3/4"

Article number: 7100756

VIP-Special master link VSAK 4-13/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue18.95 kgValue41.8 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue634 mmValue24-15/16"
AttributeAValue40 mmValue1-9/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7100757

VIP-Special master link VSAK 4-16/250
AttributeValueValue
AttributeweightValue32.42 kgValue71.3 lbs
AttributeNominal WLLValue21000 kgValue47400 lbs
AttributeTValue671 mmValue26-3/8"
AttributeAValue51 mmValue2"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7993210

VIP-Special master link VSAK 4-20/250 with VVS 20
AttributeValueValue
AttributeweightValue48.36 kgValue100.0 lbs
AttributeNominal WLLValue33600 kgValue74100 lbs
AttributeTValue754 mmValue29-11/16"
AttributeAValue54 mmValue2-1/8"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"

Article number: 7993211

VIP-Special master link VSAK 4-22/250 with VVS 22
AttributeValueValue
AttributeweightValue56.70 kgValue116.6 lbs
AttributeNominal WLLValue42000 kgValue92400 lbs
AttributeTValue763 mmValue30"
AttributeAValue57 mmValue2-1/4"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"