ห่วงเหล็กรุ่น VIP, เกรด 100


ห่วงเหล็กรุ่น VIP, เกรด 100
• ห่วงเหล็กรุ่น VIP แบบห่วงเปล่าและปราศจากตัวแท็กข้อมูลมาตรวัดการทดสอบโซ่
• ห่วงเหล็กรุ่น VIP ถูกทำเครื่องหมายโดย RUD-ID-TAG® (ชิป RFID) ด้วยหมายเลขเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
• ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN EN 1677-4
• เมื่อต้องประกอบห่วงแม่เข้ากับอุปกรณ์ยกอื่นๆ ผู้ใช้งานต้องทำการตรวจสอบทุกครั้งว่าใช้ขนาดที่ถูกต้องตามคู่มือ ทั้งจำนวนขา ขนาดโหลด และขนาดโซ่

Article number: 7987509

VIP-Master link VA 13 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.35 kgValue0.77 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue110.0 mmValue4-11/32"
AttributeAValue13.0 mmValue1/2"
AttributeBValue60.0 mmValue2-3/8"

Article number: 7987510

VIP-Master link VA 16 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.5 kgValue1.10 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue110.0 mmValue4-11/32"
AttributeAValue16.0 mmValue5/8"
AttributeBValue60.0 mmValue2-3/8"

Article number: 7987511

VIP-Master link VA 18 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.8 kgValue1.76 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue135.0 mmValue5-5/16"
AttributeAValue18.0 mmValue11/16"
AttributeBValue75.0 mmValue2-15/16"

Article number: 7987512

VIP-Master link VA 22 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.5 kgValue3.31 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue160.0 mmValue6-13/32"
AttributeAValue22.0 mmValue7/8"
AttributeBValue90.0 mmValue3-17/32"

Article number: 7987513

VIP-Master link VA 26 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.3 kgValue5.07 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue180.0 mmValue7-1/16"
AttributeAValue26.0 mmValue1"
AttributeBValue100.0 mmValue3-15/16"

Article number: 7987514

VIP-Master link VA 32 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.9 kgValue8.60 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue200.0 mmValue7-7/8"
AttributeAValue32.0 mmValue1-1/4"
AttributeBValue110.0 mmValue4-11/32"

Article number: 7902741

VIP-Master link VA 36 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue6.44 kgValue14.20 lbs
AttributeNominal WLLValue21000 kgValue
AttributeTValue260 mmValue10-1/4"
AttributeAValue36 mmValue1-27/64"
AttributeBValue140 mmValue5-1/2"

Article number: 7991031

VIP-Master link VA 40 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue9.5 kgValue21.0 lbs
AttributeNominal WLLValue22400 kgValue49400 lbs
AttributeTValue340.0 mmValue13-3/8"
AttributeAValue40.0 mmValue1-37/64"
AttributeBValue180.0 mmValue7-5/64"

Article number: 7991032

VIP-Master link VA 45 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue12.8 kgValue28.0 lbs
AttributeNominal WLLValue28000 kgValue61600 lbs
AttributeTValue340.0 mmValue13-3/8"
AttributeAValue45.0 mmValue1-49/64"
AttributeBValue180.0 mmValue7-5/64"

Article number: 7906326

VIP-Special-Master link VSA 22x190x350 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.10 kgValue6.83 lbs
AttributeNominal WLLValue3150 kgValue6930 lbs
AttributeTValue350 mmValue13-3/4"
AttributeAValue22 mmValue7/8"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"

Article number: 7906327

VIP-Special-Master link VSA 26x190x350 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.33 kgValue9.55 lbs
AttributeNominal WLLValue5250 kgValue11550 lbs
AttributeTValue350 mmValue13-3/4"
AttributeAValue26 mmValue1"
AttributeBValue190 mmValue7-1/2"

Article number: 7987197

VIP-Special-Master link VSA 36x250x460 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue11.15 kgValue24.58 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18480 lbs
AttributeTValue460 mmValue18-1/8"
AttributeAValue36 mmValue1-27/64"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"

Article number: 7981588

VIP-Special-Master link VSA 40x250x460 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue13.80 kgValue30.42 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue30800 lbs
AttributeTValue460 mmValue18-1/8"
AttributeAValue40 mmValue1-9/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"

Article number: 7906328

VIP-Special-Master link VSA 51x250x460 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue22.80 kgValue50.27 lbs
AttributeNominal WLLValue21000 kgValue46200 lbs
AttributeTValue460 mmValue18-1/8"
AttributeAValue51 mmValue2"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"

Article number: 7906329

VIP-Special-Master link VSA 54x250x460 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue24.70 kgValue54.45 lbs
AttributeNominal WLLValue33600 kgValue73920 lbs
AttributeTValue460 mmValue18-1/8"
AttributeAValue54 mmValue2-1/8"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"

Article number: 7906330

VIP-Special-Master link VSA 56x250x460 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue26.70 kgValue58.86 lbs
AttributeNominal WLLValue42000 kgValue92400 lbs
AttributeTValue460 mmValue18-1/8"
AttributeAValue56 mmValue2-3/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"

Article number: 7987515

VIP-Master link VAKO 3/4-6 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.2 kgValue2.65 lbs
AttributeNominal WLLValue3150 kgValue6900 lbs
AttributeTValue190.0 mmValue7-1/2"
AttributeAValue18.0 mmValue11/16"
AttributeBValue75.0 mmValue2-15/16"
AttributeCValue135 mmValue5-5/16"
AttributeDValue13 mmValue1/2"
AttributeEValue25 mmValue63/64"
AttributeFValue54 mmValue2-1/8"

Article number: 7987516

VIP-Master link VAKO 3/4-8 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.2 kgValue4.85 lbs
AttributeNominal WLLValue5250 kgValue12000 lbs
AttributeTValue210.0 mmValue8-1/4"
AttributeAValue22.0 mmValue7/8"
AttributeBValue90.0 mmValue3-17/32"
AttributeCValue160 mmValue6-13/32"
AttributeDValue16 mmValue5/8"
AttributeEValue34 mmValue1-11/32"
AttributeFValue70 mmValue2-3/4"

Article number: 7987518

VIP-Master link VAKO 3/4-10 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue3.4 kgValue7.50 lbs
AttributeNominal WLLValue8400 kgValue18500 lbs
AttributeTValue265.0 mmValue10-7/16"
AttributeAValue26.0 mmValue1"
AttributeBValue100.0 mmValue3-15/16"
AttributeCValue180 mmValue7-1/16"
AttributeDValue18 mmValue11/16"
AttributeEValue40 mmValue1-9/16"
AttributeFValue85 mmValue3-11/32"

Article number: 7987519

VIP-Master link VAKO 3/4-13 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue6.0 kgValue13.2 lbs
AttributeNominal WLLValue14000 kgValue31600 lbs
AttributeTValue315.0 mmValue12-1/4"
AttributeAValue32.0 mmValue1-1/4"
AttributeBValue110.0 mmValue4-5/16"
AttributeCValue200 mmValue7-7/8"
AttributeDValue22 mmValue7/8"
AttributeEValue50 mmValue2"
AttributeFValue115 mmValue4-17/32"

Article number: 7987520

VIP-Master link VAKO 3/4-16 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue10.0 kgValue22.0 lbs
AttributeNominal WLLValue21000 kgValue47400 lbs
AttributeTValue400.0 mmValue15-3/4"
AttributeAValue36.0 mmValue1-7/16"
AttributeBValue140.0 mmValue5-1/2"
AttributeCValue260 mmValue10-1/4"
AttributeDValue26 mmValue1"
AttributeEValue65 mmValue2-9/16"
AttributeFValue140 mmValue5-1/2"

Article number: 7991033

VIP-Master link VAKO 3/4-20 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue25.0 kgValue55.0 lbs
AttributeNominal WLLValue33600 kgValue74100 lbs
AttributeTValue520.0 mmValue20-15/32"
AttributeAValue51.0 mmValue2"
AttributeBValue190.0 mmValue7-31/64"
AttributeCValue350 mmValue13-25/32"
AttributeDValue32 mmValue1-1/4"
AttributeEValue75 mmValue2-61-64"
AttributeFValue170 mmValue6-11/16"

Article number: 7991034

VIP-Master link VAKO 3/4-22 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue27.2 kgValue60.0 lbs
AttributeNominal WLLValue42000 kgValue92400 lbs
AttributeTValue550.0 mmValue21-21/32"
AttributeAValue51.0 mmValue2"
AttributeBValue190.0 mmValue7-31/64"
AttributeCValue350 mmValue13-25/32"
AttributeDValue36 mmValue1-13/32"
AttributeEValue110 mmValue4-11/32
AttributeFValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 7905159

VIP-Master link VAKO 3/4-28 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue68.00 kgValue149.91 lbs
AttributeNominal WLLValue67000 kgValue
AttributeTValue660 mmValue25-31/32"
AttributeAValue71 mmValue2-13/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"
AttributeDValue50 mmValue1-31/32"
AttributeEValue100 mmValue3-15/16"
AttributeFValue200 mmValue7-7/8"

Article number: 7993208

VIP-Master link VSAKO 3/4-20/250 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue33.33 kgValue73.48 lbs
AttributeNominal WLLValue33600 kgValue74100 lbs
AttributeTValue630 mmValue24-13/16"
AttributeAValue54 mmValue2-1/8"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"
AttributeDValue36 mmValue1-27/64"
AttributeEValue75 mmValue2-15/16"
AttributeFValue170 mmValue6-11/16"

Article number: 7993209

VIP-Master link VSAKO 3/4-22/250 without connector
AttributeValueValue
AttributeweightValue37.70 kgValue83.11 lbs
AttributeNominal WLLValue42000 kgValue92400 lbs
AttributeTValue630 mmValue24-13/16"
AttributeAValue56 mmValue2-3/16"
AttributeBValue250 mmValue9-13/16"
AttributeCValue460 mmValue18-1/8"
AttributeDValue40 mmValue1-9/16"
AttributeEValue80 mmValue3-1/8"
AttributeFValue170 mmValue6-11/16"