ที่ย่นระยะโซ่-Multi shortening claw VMVK รุ่น VIP, เกรด 100


ที่ย่นระยะโซ่-Multi shortening claw VMVK รุ่น VIP, เกรด 100
• หลังจากหลายทศวรรษแห่งความสำเร็จ ตัวลดระยะโซ่ของ RUD ได้รับการออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเกรด 100
• ผลิตตามมาตรฐาน DIN 5692 และสามารถติดตั้งได้ที่ขาโซ่อย่างพอดีเหมาะเจาะ
• ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบเพิ่มเติมของห่วงโซ่หรือตัวเชื่อมต่อ
• ตัวลดระยะโซ่นี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใดๆ ตามขาโซ่ก็ได้
• ส่วนอุ้งตะขอมีรูปทรงลิงค์ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับเปลี่ยนความยาวของโซ่โดยไม่ลดทอน WLL แม้แต่น้อย
• กลอนนิรภัยที่แข็งแกร่งพร้อมสปริงป้องกันไม่ให้โซ่หลุดโดยไม่ตั้งใจ ทั้งในสภาวะมีโหลดและไม่มีโหลด

Article number: 7984072

VIP-Multi-Shortening claw VMVK 6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.24 kgValue0.53 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue66 mmValue2-5/8"
AttributeAValue34 mmValue1-11/32"
AttributeBValue30 mmValue1-3/16"
AttributeCValue40 mmValue1-9/16"
AttributeDValue35 mmValue1-3/8"

Article number: 7100760

VIP-Multi-Shortening claw VMVK 8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.61 kgValue1.34 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue88 mmValue3-15/32"
AttributeAValue48 mmValue1-7/8"
AttributeBValue40 mmValue1-9/16"
AttributeCValue54 mmValue2-1/8"
AttributeDValue48 mmValue1-7/8"

Article number: 7100761

VIP-Multi-Shortening claw VMVK 10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.21 kgValue2.43 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue110 mmValue4-11/32"
AttributeAValue60 mmValue2-9/32"
AttributeBValue49 mmValue1-31/32"
AttributeCValue67 mmValue2-1/2"
AttributeDValue60 mmValue2-3/8"

Article number: 7100762

VIP-Multi-Shortening claw VMVK 13
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.35 kgValue5.3 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue143 mmValue5-5/8"
AttributeAValue74 mmValue2-29/32"
AttributeBValue64 mmValue2-33/64"
AttributeCValue86 mmValue3-3/8"
AttributeDValue76 mmValue3"

Article number: 7100763

VIP-Multi-Shortening claw VMVK 16
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.38 kgValue9.70 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue176 mmValue6-15/16"
AttributeAValue91 mmValue3-9/16"
AttributeBValue79 mmValue3-1/8"
AttributeCValue105 mmValue4-1/8"
AttributeDValue98 mmValue3-27/32"

Article number: 7994856

VIP-Shortening claw VV-20 with safety bolt
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.83 kgValue19.47 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue140 mmValue5-1/2"
AttributeAValue117 mmValue4-5/8"
AttributeBValue100 mmValue3-15/16"
AttributeCValue102 mmValue4"

Article number: 7994855

VIP-Shortening claw VV-22 with safety bolt
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.45 kgValue18.63 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue140 mmValue5-1/2"
AttributeAValue117 mmValue4-5/8"
AttributeBValue100 mmValue3-15/16"
AttributeCValue102 mmValue4"

Article number: 7900643

VIP-MAXI-Shortening claw VV-28 with safety bolt
AttributeValueValue
AttributeweightValue17.30 kgValue37.26 lbs
AttributeNominal WLLValue31500 kgValue69445 lbs
AttributeTValue170 mmValue6-11/16"
AttributeAValue150 mmValue5-7/8"
AttributeBValue130 mmValue5-1/8"
AttributeCValue130 mmValue5-1/8"