ตะขอลดข้อโซ่แบบต่อตรง VVH รุ่น VIP, เกรด 100


ตะขอลดข้อโซ่แบบต่อตรง VVH รุ่น VIP, เกรด 100
• การใช้ตะขอสับโซ่ของ RUD ไม่ทำให้รับน้ำหนักโหลดได้น้อยลง กล่าวคือ ยังสามารถรับน้ำหนักโหลดได้เต็ม 100% เนื่องจากสามารถล็อคข้อโซ่ได้อย่างพอดีเหมาะเจาะกับตะขอด้านล่างซึ่งมีฟันเชื่อมยื่นออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยยึดจับโซ่
• ปลายตะขอที่หนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานผิดประเภทเช่น การใช้โซ่ผิดขนาด
• ผลิตตามข้อกำหนด DIN 5692 สำหรับส่วนประกอบร่นระยะโซ่
• ช่องเปิดแบบโค้งช่วยป้องกันโซ่หลุดออกมาได้ง่าย
• มีสลักเกลียวเชื่อมต่อและปลอกปรับความตึงที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว

Article number: 7988658

VIP-Grab-hook VVH 6
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.27 kgValue0.60 lbs
AttributeNominal WLLValue1500 kgValue3300 lbs
AttributeTValue53 mmValue2-3/32"
AttributeAValue34 mmValue1-11/32"
AttributeBValue18 mmValue23/32"
AttributeCValue20 mmValue3/4"
AttributeDValue44 mmValue1-3/4"
AttributeEValue7,5 mmValue11/32"
AttributeFValue23 mmValue29/32"

Article number: 7987319

VIP-Grab-hook VVH 8
AttributeValueValue
AttributeweightValue0.45 kgValue0.77 lbs
AttributeNominal WLLValue2500 kgValue5500 lbs
AttributeTValue64 mmValue2-1/2"
AttributeAValue38 mmValue1-1/2"
AttributeBValue22 mmValue7/8"
AttributeCValue25 mmValue63/64"
AttributeDValue54 mmValue2-1/8"
AttributeEValue9,5 mmValue3/8"
AttributeFValue33 mmValue1-5/16"

Article number: 7987320

VIP-Grab-hook VVH 10
AttributeValueValue
AttributeweightValue1.03 kgValue1.76 lbs
AttributeNominal WLLValue4000 kgValue8800 lbs
AttributeTValue80 mmValue3-1/8"
AttributeAValue47 mmValue1-7/8"
AttributeBValue28 mmValue1-1/8"
AttributeCValue31 mmValue1-7/32"
AttributeDValue68 mmValue2-11/16"
AttributeEValue12 mmValue15/32"
AttributeFValue42 mmValue1-21/32"

Article number: 7987321

VIP-Grab-hook VVH 13
AttributeValueValue
AttributeweightValue2.15 kgValue4.85 lbs
AttributeNominal WLLValue6700 kgValue15000 lbs
AttributeTValue103 mmValue4-1/16"
AttributeAValue60 mmValue2-3/8"
AttributeBValue36 mmValue1-27/64"
AttributeCValue40 mmValue1-9/16"
AttributeDValue87 mmValue3-7/16"
AttributeEValue15 mmValue19/32"
AttributeFValue47 mmValue1-7/8"

Article number: 7988669

VIP-Grab-hook VVH 16
AttributeValueValue
AttributeweightValue4.06 kgValue7.72 lbs
AttributeNominal WLLValue10000 kgValue22000 lbs
AttributeTValue125 mmValue4-15/16"
AttributeAValue75 mmValue2-15/16"
AttributeBValue45 mmValue1-25/32"
AttributeCValue50 mmValue1-31/32"
AttributeDValue108 mmValue4-1/4"
AttributeEValue18,5 mmValue23/32"
AttributeFValue57 mmValue2-1/4"

Article number: 8503630

VIP-Grab-hook VVH 20
AttributeValueValue
AttributeweightValue8.40 kgValue18.52 lbs
AttributeNominal WLLValue16000 kgValue35300 lbs
AttributeTValue162 mmValue3-3/8"
AttributeAValue92 mmValue3-5/8"
AttributeBValue58 mmValue2-9/32"
AttributeCValue63 mmValue2-15/32"
AttributeDValue138 mmValue5-7/16"
AttributeEValue24 mmValue15/16"
AttributeFValue76 mmValue3"

Article number: 8503631

VIP-Grab-hook VVH 22
AttributeValueValue
AttributeweightValue11.00 kgValue24.25 lbs
AttributeNominal WLLValue20000 kgValue44000 lbs
AttributeTValue179 mmValue7-1/32"
AttributeAValue102 mmValue4"
AttributeBValue62 mmValue2-7/16"
AttributeCValue69 mmValue2-23/32"
AttributeDValue151 mmValue5-15/16"
AttributeEValue26 mmValue1"
AttributeFValue83 mmValue3-1/4"